Del siden:
Europæisk Patient Akademi

Lotte Klim

Lotte Klim er ambassadør og tidligere næstformand for netværket Type1. Netværket arbejder for øget videndeling mellem patienter, forskere og sundhedspersoner, og for at patienters erfaringer integreres i udvikling af behandlinger. Lotte har tidligere repræsenteret Type1 i Novo Nordisks Disease Experienced Panel. Hun er desuden tilknyttet Center for Information and Study on Clinical Research Participation (CISCRP) i USA, hvor hun bidrager til udvikling af kliniske studier.

Lotte er medlem af Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden. Udvalget løfter patientperspektivet i regionens aftaler med hospitaler, læger og kommuner. Via udvalget er Lotte tilknyttet flere af regionens udviklingsprojekter.

Lotte Klim har en baggrund i folkesundhedsvidenskab, og arbejder som konsulent for private virksomheder og for sundhedsvæsenet med speciale i patienters perspektiver og involvering i udvikling af sundhedsvæsenet. Hun arbejder ofte med kommunikation på specifikke sygdomsområder eller i generelle sundhedskampagner. For tiden beskæftiger Lotte sig primært med værdibaseret styring og udvikling af PRO – patient rapporteret outcome.